MUKA DEPAN
LATAR BELAKANG
AHLI LEMBAGA
OBJEKTIF
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
CIRI-CIRI SKIM BIASISWA
PERJANJIAN
SEKRETARIAT
PERSATUAN PENERIMA HADIAH

   

 

JPA.GOV.MY

YAYASAN SARAWAK

 

       

 

perjanjian  


 
Seseorang yang dikurniakan biasiswa ini dikehendaki menandatangi perjanjian dengan pihak Lembaga. Di antara syarat-syarat perjanjian Biasiswa ini adalah:
  1. Penerima biasiswa ini mestilah kembali ke tanahair dan berkhidmat di Malaysia untuk satu tempoh minimum selama 5 tahun setelah tamat pengajian;
     
  2. Sekiranya penerima itu melanggar syarat-syarat Perjanjian ini, maka dia dan penjamin-penjaminnya akan dkehendaki membayar balik sekaligus semua jumlah wang biasiswa yang telah dibelanjakan ke atas pengajiannya termasuklah faedah-faedah yang dikenakan mengikut kadar bank semasa.
     
  3. Hadiah biasiswa ini hanya untuk perbelanjaan pengajian penerima itu. Pihak Lembaga tidak akan melayani apa juga permohonan bantuan wang untuk perbelanjaan orang tanggungan penuntut berkenaan.

 

 

Copyright YAYASAN SARAWAK. All rights reserved.
The site is best viewed with IE 5+ and above with screen resolution set at 800 x 600 pixels.